Văn bản gốc


https://www.idglabels.com/
Trò chuyện với Sally
đã có 1 902 tin nhắn

  • Sally 11:52.AM  Jun.21,2022
    Xin chào, thưa ngài / bà, chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Tôi là Sally, tôi nên xưng hô với bạn như thế nào?